Оголошено проведення конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м.Черкаси у 2020 році

24 Жовтень, 2019

Спортивним організаціям потрібно подати до комісії згідно ПОЛОЖЕННЯ пропозиції до девятого грудня 2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендію міської ради та міського голови

спортсменам та тренерам м. Черкаси

 1. Стипендія міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси (далі – стипендія) запроваджується, з метою соціального захисту, заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів м. Черкаси до успішних виступів у національних та міжнародних змаганнях відповідно до «Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням  міської  ради  від 13.02.2017 № 2-1649, із змінами.
 2. Комісія визначає 50 щомісячних стипендій міської ради та міського голови спортсменам та тренерам, а саме: 10 – спортсменам м. Черкаси та 10 – їх тренерам (у розмірі 2,5 мінімальних заробітних плат кожна), 5 – спортсменам з інвалідністю м. Черкаси (у розмірі 1,2 мінімальних заробітних плат кожна), 15 – спортсменам до 23 років м. Черкаси (у розмірі 1,2 мінімальних заробітних плат кожна) та 10 – спортсменам командних ігрових видів спорту м. Черкаси (у розмірі 1,2 мінімальних заробітних плат кожна).
 3. Стипендія призначається за результатами виступів спортсменів міста, тренерам за результатами виступу їх спортсменів, на підставі рішення комісії, за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на виплату стипендій міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси по галузі «Фізична культура і спорт», терміном на один календарний рік.
 4. На здобуття стипендії спортсменам м. Черкаси та їх тренерам можуть бути висунуті наступні спортсмени: члени національних збірних команд України, спортсмени з інвалідністю-члени національних збірних команд України, кандидати до складу національних збірних команд України, спортсмени з інвалідністю-кандидати до складу національних збірних команд України, спортсмени, які перебувають у резервному складі національних збірних команд України, спортсмени з інвалідністю, які перебувають у резервному складі національних збірних команд України (далі – спортсмени).

Обов’язковою умовою для одержання стипендії спортсменом та його тренером є здобуття спортсменом 1-3 місця на змаганнях І-ІІ рангу та постійне їх проживання у м. Черкаси.

 1. На здобуття стипендії спортсменам до 23 років м. Черкаси можуть бути висунуті наступні спортсмени: члени національних збірних команд України, кандидати до складу національних збірних команд України, спортсмени, які перебувають у резервному складі національних збірних команд України.

Обов’язковою умовою для одержання стипендії спортсменам до 23 років є здобуття спортсменом або 1-12 місця на змаганнях І-ІІ рангу, або 1-3 місця на змаганнях ІІІ-ІV рангу та постійне проживання у м. Черкаси.

 1. Обов’язковою умовою для одержання стипендії спортсменам командних ігрових видів спорту м. Черкаси є здобуття спортсменом або 1-12 місця на змаганнях І-ІІ рангу, або 1-3 місця на змаганнях ІІІ-ІV рангу та постійне проживання у м. Черкаси. Спортсмен повинен зіграти не менше 50 % ігор у змаганнях.
 2. На здобуття стипендії спортсменам з інвалідністю м. Черкаси можуть бути висунуті наступні спортсмени: спортсмени з інвалідністю-члени національних збірних команд України, спортсмени з інвалідністю-кандидати до складу національних збірних команд України, спортсмени з інвалідністю, які перебувають у резервному складі національних збірних команд України.

Обов’язковою умовою для одержання стипендії спортсменам з інвалідністю є здобуття спортсменом або 1-12 місця на змаганнях І-ІІ рангу, або 1-3 місця на змаганнях ІІІ-ІV рангу та постійне проживання у м. Черкаси.

 1. Висунення спортсменів-кандидатів та тренерів-кандидатів на здобуття стипендії проводять місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, дитячо-юнацькі спортивні школи, обласні та міські федерації з видів спорту, обласні фізкультурно-спортивні товариства, регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», які щороку до 10 грудня подають департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради такі документи:

клопотання про призначення стипендії спортсмену або тренеру;

згода на збір та обробку персональних даних спортсмена або тренера;

витяг з протоколу змагань про присудження спортсмену призового місця (обов’язково зазначити прізвище тренера);

витяг з наказу Міністерства молоді та спорту України про включення спортсмена до складу національної збірної команди України, кандидатського та резервного складу національних збірних команд України;

копія паспорту або копія свідоцтва про народження та копія ідентифікаційного коду.

 1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради здійснює збір, узагальнення документів та щороку до 20 грудня подає їх комісії з проведення конкурсу на здобуття стипендії міської ради та міського голови спортсменам та тренерам м. Черкаси (далі – Комісія).
 2. Склад Комісії за посадами затверджується рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради.
 3. Формою роботи Комісії є засідання, що проводиться щорічно не пізніше 25 грудня, на якому комісія розглядає клопотання та здійснює конкурсний відбір серед спортсменів та тренерів.
 4. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина його членів. Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови Комісії.
 5. Рішення Комісії про визначення переможців конкурсу приймається більшістю присутніх на засіданні членів Комісії відкритим голосуванням та оформляється протоколом, який підписується головою (за його відсутності – заступником) та секретарем Комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол Комісії надсилається департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

 1. Стипендії призначаються наказом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на підставі протоколу Комісії в десятиденний термін з дня його надходження.
 2. Виплата стипендії припиняється відповідно до рішення Комісії, згідно з наказом департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради у разі порушення спортсменом навчально-тренувального процесу, зниження спортивних результатів, зміни міста проживання, дискваліфікації спортсмена або тренера, що підтверджується відповідними документами.
 3. У разі припинення виплати стипендії спортсмену або тренеру, Комісія має право призначити протягом бюджетного року стипендію іншому кандидату (спортсмену або тренеру) при умові проходження ним встановленої процедури відбору, але на строк не менше ніж 3 місяці.
 4. Стипендія виплачується спортсменам та тренерам в національній валюті України на особистий рахунок в банку згідно з поданими ними банківськими реквізитами протягом одного календарного року, з моменту затвердження списків стипендіатів.
 5. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради несе відповідальність за цільове використання коштів, передбачених для виплати стипендій та за дотримання цього положення.

 

 http://sportlandia.net.ua/


Cheap NFL JerseysLamar Jackson jerseyCheap NFL JerseysCheap MLB JerseysWholesale JerseysCheap NHL JerseysCheap NFL Jerseys ChinaCheap Jerseys ChinaCheap NFL JerseysCheap NFL Jerseys